fbpx
Elektrische auto van de zaak thuis opladen en laadkosten via de werkgever afrekenen

Ook voor particulieren biedt reev een eenvoudige, rechtszekere en geautomatiseerde oplossing voor het thuis opladen van de auto van de zaak. Met de reev-software worden alle laadprocessen nauwkeurig geregistreerd. De stroomkosten kunnen vervolgens bij de werkgever worden ingediend om te worden vergoed, bijvoorbeeld samen met de maandelijkse onkosten.

Let op: om de kostenvergoeding mogelijk te maken, moet het gebruik van het oplaadpunt en de afrekening van de laadprocessen altijd met de werkgever zijn afgestemd. Dit kan echter ook na de installatie en ingebruikname van het oplaadpunt gebeuren. De documenten kunnen ook achteraf worden ingediend. Houd er rekening mee dat de documenten niet automatisch aan uw werkgever worden gestuurd zolang er geen sprake is van een bedrijfsoplossing. Uw werkgever kan ook altijd rechtstreeks met ons contact opnemen.Zo makkelijk is het:

Contact opnemen met elektricien & Bundle Compact bestellen
Neem contact op met een elektricien die gespecialiseerd is in eMobility. Geef hem of haar een opdracht om de
Bundle Compact van ABL + reev te installeren.
Online registreren & reev-app downloaden
Nadat de installatie is afgesloten, registreert u zich als bestuurder van een auto van de zaak in het onlineformulier. Vervolgens downloadt u de reev-app.
Starten met opladen
Uw laadprocessen worden op het kWh nauwkeurig en rechtszeker geregistreerd via de in de oplaadpunten ingebouwde reev-cloudsoftware.
In de reev-app voor bestuurders kunt u uw eigen laadhistorie bekijken, kosten controleren en facturen beheren.
Documenten indienen
E-maildocumenten worden automatisch gegenereerd en maandelijks naar u toegestuurd. Deze kunt u eenvoudig indienen bij de werkgever voor de belastingvrije vergoeding.
  • Contact opnemen met elektricien & Bundle Compact bestellen
  • Online registreren & reev-app downloaden
  • Starten met opladen
  • Documenten indienen


Om een exacte meting van het verbruik en een rechtszekere afrekening van de laadprocessen mogelijk te maken, moet op het oplaadpunt thuis een toegangsbeperking worden ingesteld.
De authenticatie van de bestuurder van de auto van de zaak vindt direct aan het oplaadpunt plaats. En kan bijvoorbeeld via een medewerkerspas die voor RFID geschikt is, een reev-keyfob of de reev-app worden uitgevoerd.

Zoekt u een oplossing voor uw bedrijf?

Heeft u interesse in onze oplossing Auto van de zaak thuis opladen voor bedrijven? Hier leest u meer.

FAQ’s

Welk oplaadpunt wordt aanbevolen voor het thuis opladen?

Wij bevelen de Bundle Compact aan: een combinatie van hoogwaardige ABL-hardware en reev Dashboard Compact. De vooraf geconfigureerde software maakt de inbedrijfstelling en installatie bijzonder eenvoudig. De licentiekosten voor de eerste 24 maanden zijn al inbegrepen in de aankoopprijs van de Bundle. Hier vindt u meer informatie over de Bundle.

Zijn er technische eisen aan de wallbox waarmee ik rekening moet houden om een rechtszekere afrekening via het reev-model mogelijk te maken?

De gebruikte hardware moet een MID-meter hebben en kunnen bakken. Bovendien moet de hardware worden geïntegreerd in het reev-dashboard. Op de plaats van installatie moet worden gezorgd voor netwerkontvangst, aangezien het laadstation communiceert via SIM-kaart.

Wij bevelen de Bundle Compact aan: een combinatie van hoogwaardige ABL-hardware en reev Dashboard Compact. De vooraf geconfigureerde software maakt de inbedrijfstelling en installatie bijzonder eenvoudig. De licentiekosten voor de eerste 24 maanden zijn al inbegrepen in de aankoopprijs van de Bundle.

Kan de reev-software ook in al geïnstalleerde oplaadpunten worden opgenomen?

Als het laadstation voldoet aan de technische vereisten (zie vraag hierboven “Zijn er technische eisen aan de wallbox waarmee ik rekening moet houden om een rechtszekere afrekening via het reev-model mogelijk te maken?”), kan de reev-software ook achteraf worden geïntegreerd in een reeds geïnstalleerd thuislaadstation. reev coördineert hiertoe de inbedrijfstelling met de plaatselijke elektricien en stuurt het benodigde materiaal (bijvoorbeeld SIM-kaart en inbedrijfstellingsinstructies) naar u of de elektricien. De inbedrijfstelling is snel en eenvoudig en wordt digitaal begeleid door ons support team.

Kan het oplaadpunt thuis nog door andere gebruikers worden gebruikt?

In principe moet bij de oplaadpunten thuis een toegangsbeperking worden ingesteld om een individuele verbruiksregistratie en een wettelijk correcte facturering te waarborgen. Er moet dus ook een toegangsbeperking worden ingesteld als de wallbox niet openbaar toegankelijk is (voor andere personen). Autorisatie is mogelijk via een werknemers-ID met RFID, de reev Key Fob of de reev app voor bestuurders.

In het geval van gedeeld gebruik van het thuislaadstation kunnen ook andere gebruikers het recht hebben om bij dit station te laden, bv. partners, buren of gasten van de geregistreerde bedrijfswagenbestuurders. Dit moet individueel tussen werkgever en werknemer worden vastgesteld, bijvoorbeeld in een eCar policy. In dat geval wordt een bedrijfsauthenticatiesysteem aanbevolen: met bijvoorbeeld een reev-app of een RFID-kaart kunnen bestuurders van bedrijfswagens worden geïdentificeerd en onderscheiden van andere gebruikers. Dit maakt een gezamenlijk gebruik mogelijk, terwijl tegelijkertijd de laadprocessen afzonderlijk en nauwkeurig worden geregistreerd. Op de ontvangstbewijzen die de bestuurder van de bedrijfsauto van reev ontvangt, staan de kosten voor het opladen van de bedrijfsauto. Als hij/zij de ontvangstbewijzen doorstuurt naar de werkgever voor terugbetaling van de onkosten, worden alleen de kosten die door de geauthenticeerde bestuurder van de bedrijfswagen en voor zakelijke kostenprocessen in rekening zijn gebracht, naar de werkgever gestuurd.

Hoe authenticeren medewerkers zich aan het oplaadpunt thuis?

De authentificatie vindt direct bij het laadstation plaats. En dat kan bijvoorbeeld via een ID-kaart voor werknemers met RFID-ondersteuning, een reev Key Fob of een reev App.

Moet de toegang tot het oplaadpunt thuis worden beperkt?

Ja, er moet een toegangsbeperking worden ingesteld bij de oplaadpunten thuis om te zorgen voor individuele verbruiksregistratie en wettelijk correcte facturering van de officiële oplaadprocessen. Er moet ook een toegangsbeperking worden ingesteld als de wallbox in een gesloten garage wordt geïnstalleerd en geen andere gebruikers (bv. familieleden, buren, levenspartners) aan het oplaadstation kunnen opladen.

In het online registratieformulier moet de bedrijfswagenbestuurder aangeven of andere gebruikers toegang hebben tot het station.

De toegangsbeperking op de wallbox thuis kan worden ingesteld door het reev service team.

In het geval van gedeeld gebruik van het thuislaadstation kunnen ook andere gebruikers het recht hebben om bij dit station te laden, bv. partners, buren of gasten van de geregistreerde bedrijfswagenbestuurders. Dit moet individueel tussen werkgever en werknemer worden vastgesteld, bijvoorbeeld in een eCar policy.

Welke functies heeft de reev-app?

Met de reev app kunnen bestuurders onder meer factureringsgegevens bekijken en bewerken, de laadgeschiedenis bekijken en laadprocessen regelen via start en stop op afstand. Bovendien kan de reev app worden gebruikt voor verificatie bij de oplaadpunten. Verdere functies en meer informatie over de reev app vindt u hier.

Waar moeten bestuurders van een auto van de zaak fiscaal en juridisch rekening mee houden?

Vanuit fiscaal en juridisch oogpunt zijn er geen buitengewone regels van toepassing op bestuurders van bedrijfswagens. De vergoeding van beroepskosten is een normale onkostenvergoeding. De elektriciteitskosten voor de bedrijfswagen worden vervolgens belastingvrij door de werkgever terugbetaald via een speciaal daarvoor opgestelde kwitantie. Elke terugbetaling van elektriciteitskosten van privé elektrische of hybride elektrische voertuigen is daarentegen belastbaar.

Welke documenten ontvangt de bestuurder van de auto van de zaak maandelijks?

Bestuurders van bedrijfswagens ontvangen maandelijks per e-mail een overzicht van hun eigen oplaadprocessen en de oplaadkosten aan het oplaadstation thuis. Een digitaal duplicaat wordt aan de werkgever toegezonden. De ontvangstbewijzen worden niet automatisch naar uw werkgever gestuurd zolang het niet om een bedrijfsoplossing gaat. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met uw werkgever voor advies.

Waar en hoe kunnen bestuurders van een auto van de zaak zich registreren voor het thuis opladen?

In aanmerking komende bestuurders registreren zich via een online registratieformulier. De vereiste informatie omvat adres, contactgegevens, elektriciteitsprijs (kWh-prijs) en bewijs hiervan, bv. een elektriciteitsrekening of het elektriciteitscontract. Na indiening zal de informatie worden gecontroleerd door het reev support team.

Info: In principe moet het gebruik van de functie met de werkgever worden gecoördineerd om ook de terugbetaling van de kosten te verzekeren.