fbpx
Bestuurders van een auto van de zaak laden thuis op, werkgever vergoedt de stroomkosten.
Gemakkelijk, zeker en eenvoudig.

Stilstandtijden efficiënt gebruiken. Met reev kunnen alle laadprocessen van het elektrische wagenpark aan de eigen oplaadpunten van het bedrijf worden geregistreerd en automatisch afgerekend.
Nu kunnen ook thuislaadprocessen van bestuurders van elektrische auto’s van de zaak worden afgerekend:
De thuislaadprocessen worden op de kWh nauwkeurig geregistreerd en automatisch doorgestuurd aan de werkgever voor de interne verrekening of vergoeding. Een rechtszekere en transparante oplossing voor werkgevers en werknemers.
Authenticatie van gebruikers
Voorwaarde voor de exacte meting van het verbruik en de rechtszekere afrekening van de laadprocessen is een beperking van de toegang tot de wallbox thuis. Alleen door authenticatiemogelijkheden, bijv. een voor RFID geschikte medewerkerspas of de reev-app, kunnen de laadprocessen van de bevoegde gebruikers worden gescheiden en automatisch geregistreerd.
Automatisch aanmaken van documenten
voor de interne afrekening
De stroomkosten voor de laadprocessen thuis worden automatisch opgeteld en als digitaal maandelijks document aan de werkgever gestuurd. De interne, belastingvrije afrekening kan bijvoorbeeld samen met de maandelijkse onkostenvergoeding worden uitgevoerd. De bestuurders ontvangen eveneens een eMaildocument.
Exacte registratie,
zekere afwikkeling
Alle laadprocessen thuis worden op de kWh nauwkeurig gemeten. Dankzij de toegangsbeperking worden zakelijke laadprocessen automatisch gescheiden van privélaadprocessen en digitaal doorgestuurd. Een rechtszekere afwikkeling voor bedrijven en medewerkers.
Volledige transparantie,
geen kosten
Alle processen worden transparant weergegeven. Op de automatisch gegenereerde eMaildocumenten zijn alle laadprocessen thuis goed te volgen — inclusief verbruik en kosten — en verdeeld per bestuurder. Er zijn verder geen systemen of toegangen nodig. Via de reev-app kunnen bestuurders alle processen aan het thuisoplaadpunt bekijken.
  • Authenticatie van gebruikers
  • Automatisch aanmaken van documenten
    voor de interne afrekening
  • Exacte registratie,
    zekere afwikkeling
  • Volledige transparantie,
    geen kosten

Bent u een particulier?

Bent u op zoek naar een oplossing voor het thuis opladen van de auto van de zaak en afrekening van de laadkosten via de werkgever?

Zo werkt het thuis opladen van de auto van de zaak

Bevoegde bestuurders van een auto van de zaak laden de elektrische bedrijfsauto thuis op. Mogelijkheden voor
authenticatie aan de oplaadpunten zijn bijv. keyfobs, RFID-kaarten of de reev-app voor bestuurders.

De laadprocessen aan het oplaadpunt thuis worden exact per kWh gemeten en automatisch doorgestuurd. Bestuurders kunnen hun laadprocessen in de reev-app bekijken.

Het bedrijf en de bestuurders ontvangen maandelijks een document over alle zakelijke laadkosten per eMail.

De stroomkosten voor het thuis opladen van de auto van de zaak worden vergoed door de werkgever.
Dit kan bijv. samen met de maandelijkse onkosten worden vergoed.

In enkele stappen klaar om te starten &
gemakkelijk uit te voeren

FAQ’s

Wilt u onze oplossing voor thuis opladen van de
auto van de zaak ook voor uw bedrijf?

Neem contact met ons op. We sturen u graag meer informatie toe en staan klaar
om uw vragen persoonlijk te beantwoorden.